دکتر علی اسداللهی

رزومه استاد

میزان تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

درباره استاد

رزومه

 • سوابق تحصیلی و اجرایی
 • دکتری مدیریت مالی
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 • دوره DBA از دانشگاه بقاز استانبول
 • کارشناسی اقتصاد و حسابداری

زمینه تدریس :

 • اقتصاد برای تصمیم گیری مدیریت
 • حسابداری
 • بودجه ریزی و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 • مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

سوابق تدریس :

 • دانشگاه علامه طباطبایی گروه گردشگری
 • دانشگاه قم
 • دانشگاه ارشاد دماوند
 • مراکز آموزش عالی
 • اقتصاد برای تصمیم گیری مدیریت
 • بودجه ریزی و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 • مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

همکاری با :

 • سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا
 • سازمان بهزیستی
 • مرکز آموزش بانک حکمت ایرانیان
 • کارشناس سرویس ارزیابی گمرگ
 • مرکز آموزش آزاد دانشگاه تهران
 • موسسه آموزش عالی آزاد بهار
 • سوابق پژوهشی و تألیفات :
 • کتاب مدیریت مالی ( انتشارات مدرسان شریف )
 • کتاب اصول حسابداری و حسایداری مالی ( انتشارات مدرسان شریف )
 • کتاب اقتصاد خرد ( انتشارات علم تبریز )
 • مجموعه سوالات اقتصاد خرد و کلان ( انتشارات فرهنگ )
 • مجموعه سوالات مدیریت مالی ( انتشارات فرهنگ )
 • الگوی توسعه در خرده شهرها ( نشریه مهر )
 • نگاهی بر مالیات برارزش افزوده ( نشریه دانشگاه پیام نور )

دوره‌های آموزشی